Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo – nowelizacja przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym

Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo – nowelizacja przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym

Treść

1 czerwca br. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Najważniejsze z wprowadzonych zmian to: ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia, zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych, nałożenie obowiązku zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego oraz uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych. Celem nowych regulacji jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

dotyczy:  pierwszeństwa  pieszych na przejściach, korzystania z telefonów  komórkowych na przejściach, hulajnóg elektrycznych 

więcej na ten  temat pod linkiem 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dbajmy-o-nasze-wspolne-bezpieczenstwo--nowelizacja-przepisow-ustawy-prawo-o-ruchu-drogowym

3554