Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Zakończenie roku szkolnego przez klasę VIII

Zakończenie roku szkolnego przez klasę VIII

Treść

 

25.06.2021 r.

 

Zakończenie roku szkolnego klasy VIII

Powitanie

Witam serdecznie wszystkich Państwa zebranych.

Witam szanownych rodziców, księdza proboszcza, całe grono pedagogiczne, pracowników administracji, a szczególnie dzisiejszych absolwentów klasy VIII.

Witam także przedstawicieli klas, którzy zostali zaproszeni by uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości.

Spotykamy się dzisiaj by uroczyście pożegnać naszych absolwentów szkoły. Jest to wyjątkowy dzień w ich życiu bo po 8 latach edukacji szkolnej jak to się mówi potocznie opuszczą nasze mury szkolne. Były to lata, które pozostaną im w pamięci a szczególnie te ostatnie 2 lata wbija się w mocno w pamięć przez tzw. pandemię i wirus Sars Cov 2,który spowodował ogromne zamieszanie w naszym życiu.

Było to ogromne wyzwanie organizacyjne dla szkoły i całej społeczności szkolnej czyli dyrektora, nauczycieli, wychowawców, uczniów i rodziców. Nauka zdalna inaczej zwana nauką na odległość była realizowana w całej Polsce i stawiała wiele wyzwań dla wszystkich.

Podołaliśmy temu  w miarę możliwości ale bywały też trudności obiektywne na które nie mieliśmy wpływu - ot chociażby ograniczony zasięg internetu.

Mamy jednak w pamięci to co było przed tym okresem i wiele się wydarzyło i ta klasa zaznaczyła ją wyjątkowo  z kilku powodów:

Po pierwsze: jedna z najliczniejszych klas w ostatnich latach

Po drugie : równy podział na dziewczyny i chłopców

Po trzecie : klasa mająca potencjał intelektualny i zdolności kierunkowe w różnych konkursach plastycznych, muzycznych, wiedzy o pożarnictwie  i sporcie.

Po trzecie : zaangażowanie w wolontariat i pomoc innym (udział w akcjach charytatywnych WOŚP, Serce Sercu i działalność w OSP Kosarzyska

Otrzymacie świadectwa szkolne i nagrody książkowe za swoje wyniki w nauce. Gratuluję każdemu z Was bo wszyscy otrzymujecie promocje i stajecie się absolwentami szkoły. Stajecie także przed wyborem co do Waszej nowej drogi życiowej czyli kim chcecie być na przyszłość i jaki zawód wykonywać. Być może będzie to liceum ,technikum albo szkoła branżowa. W dalszej przyszłości być może studia kierunkowe. Życzę Wam aby Wasze marzenia się spełniły.

Chcę  na koniec podziękować  wszystkim nauczycielom którzy uczyli w tej klasie. Szczególne podziękowania kieruję do wychowawczyń  w klasach I-III p.Janinie Psonak i w klasach  IV-VIII p. Marzenie Jabrockiej   

Dla p. Marzeny była to też wyjątkowa klasa którą prowadziła przez 5 lat począwszy od klasy IV. Szczególnie te ostatnie 2 lata wymagało od niej dużo trudu i poświęcenia  w tych niełatwych warunkach, ale bardzo dobrze sobie poradziła i  za to jej składam podziękowanie za pracę dydaktyczną, wychowawcza i opiekuńczą.

Podziękowania składam też wszystkim rodzicom za zaangażowanie przez te lata szkolne wtedy kiedy nas wspierali w różnych działaniach szkolnych  - imprezach okolicznościowych, akademiach, festynach. Dziękuję też za te ostatnie 2 lata, które wymagały od nich wiele wysiłku i motywacji by  przekonać swoje dzieci do nauki i systematyczności.

Marian Dobosz

Dyrektor Szkoły  

 

 

3554