Przejdź do treści
1
2
1
Nowy Rok
MGOK
kolarz poziomy
Przejdź do stopki

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Treść

 

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej zwany inaczej  Świętem Pedagogów lub też Dniem Nauczyciela został nazwany w 1982 roku i zapisany  w Karcie Nauczyciela. Wtedy zapisano, że ,,W dzień rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej czyli 14 października każdego roku obchodzony będzie Dzień komisji Edukacji Narodowej”. Dzień ten uznaje się za Święto wszystkich pracowników oświaty i jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

Nazwa pochodzi od powołanej przez Sejm w 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej pierwszego w Europie Ministerstwa Oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa  w Polsce i uczyniło nasz kraj prekursorem w tej dziedzinie. Opracowano nowe programy nauczania, utworzono szkoły średnie, zreformowano szkoły wyższe.

Zawód nauczyciela odgrywa ważna rolę w naszym społeczeństwie. Szkoła przyczynia się do kształtowania wiedzy i świadomości obywatelskiej młodych Polaków. W polskich  szkołach i w naszej szkole  pracują nauczyciele i wychowawcy, którzy są skoncentrowani na swojej misji jaką mają do spełnienia w społeczeństwie. Jestem przekonany, że zawód nauczyciela jest także powołaniem. Nauczaniu muszą towarzyszyć nie tylko merytoryczne kompetencje  ale także rodzaj twórczej pasji.

To absolwent szkoły, który jest wszechstronnie  wykształcony, zdolny do dalszej nauki to świadectwo dobrej pracy szkoły i sukces nauczycieli. Śledzimy losy naszych absolwentów i mieliśmy ich w zakończonym   roku szkolnym 18 i aż 15 wybrało technikum i liceum kończące się maturą  a 3  szkoły branżowe.

Wszystkim nauczycielom i wychowawcom bardzo dziękuję za całoroczną pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą jednocześnie życząc im wytrwałości w pełnieniu misji, którą mają do wykonania. Życzę wszelkiej pomyślności  w życiu osobistym i  dużo zdrowia.

Bardzo dziękuję także  pracownikom administracji i obsługi za pracę w trudnym  okresie pandemii co wymagało szczególnej troski o dobro i funkcjonowanie szkoły.

Rodzice  to taka społeczność, która wspiera szkołę i wspomaga  w różnych działaniach i motywuje do bardzo dobrej współpracy. Bardzo liczymy na wzajemną współpracę, która przyniesie  na pewno korzyści wszystkim podmiotom szkoły: dyrekcji, nauczycielom, uczniom.  

Bardzo dziękuję za miniony rok szkolny wszystkim podmiotom szkoły: nauczycielom, wychowawcom, rodzicom i uczniom za to, że stanęli na wysokości zadania i wszyscy wspólnie mogliśmy realizować tzw. zdalne nauczanie czyli naukę na odległość, która wymagała od nas sporo wysiłku i nauczenia się odpowiednich narzędzi informatycznych.

W uroczystej akademii wzięli udział; dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół P.Urszula Sikorska, która jednocześnie reprezentowała Burmistrza MiG Piwniczna-Zdrój, przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczącą  P.Agnieszka Buczek, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi  szkoły, uczniowie i najmłodsze dzieci.

Nagrodę Burmistrza  MiG Piwniczna - Zdrój za wieloletnią pracę dydaktyczną, wychowawczą,  opiekuńczą  oraz promowanie szkoły w środowisku lokalnym otrzymała P.Janina Psonak

 Nagrody dyrektora szkoły otrzymali następujący nauczyciele:

P.Małgorzata Rams, P.Marzena Jabrocka, P.Maria Ściurka, P.Monika Morajda, P.Anna Janeczek.

Ponadto nagrodę dyrektora szkoły otrzymali pracownicy obsługi:

P.Lucjana Kożuch,P.Maria Izworska.

Wszyscy nauczyciele otrzymali od uczniów pamiątkowe Certyfikaty tzw. ,,Nauczyciela dodającego skrzydeł za anielską cierpliwość, nieziemską wyrozumiałość i diabelski upór w przekazywaniu wiedzy” 

Uroczystą akademię przygotował i przeprowadził wraz z uczniami P.Filip Malik.

Marian Dobosz - dyr.szk.

6455