Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Informacje dla Rodziców

Treść

Informacje dla Rodziców

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej-Zdroju

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 01 września 2022 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022 r.

3. Ferie zimowe: 30 stycznia - 12 lutego  2023 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 6 kwietnia 2023 r. - 11 kwietnia 2023 r.

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 23 czerwca 2023 r.

6. Ferie letnie: 25 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

 

Terminy egzaminów:

Egzamin ósmoklasisty:

a) język polski (120 minut): 23.05.2023 r. (wtorek) - godz. 9.00

a) matematyka (100 minut): 24.05.2023 r. (środa) - godz. 9.00

a) język obcy nowożytny (90 minut): 25.05.2023 r. (czwartek) - godz. 9.00

Obowiązkowe zebrania z rodzicami i dni otwarte:

Plan zebrań i dni otwartych szkoły 

30.09.2022 r. - Zebranie z rodzicami - godz. 15.00: wybór Rady Rodziców, Rad Klasowych - omówienie planu pracy szkoły i sparw bieżących 

27-28.10.2022 r. - DZIEŃ OTWARTY  – 14.00 - 16.00 (forma organizacji zostanie przekazana drogą elektroniczną)

1-2.12.2022 r. - Zebrania z rodzicami (dzień otwarty) – od godz. 14.00 – 16.00 Informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów. Sprawy bieżące (forma organizacji zostanie przekazana drogą elektroniczną)

27.01.2023 r. - Zebranie z rodzicami – od godz. 14.00 –16.00 Pisemna informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów za  I okres

22-23.03.2023 r. - DZIEŃ OTWARTY  – 14.00 - 16.00 (forma organizacji zostanie przekazana drogą elektroniczną) 

18.05.2023 r. - Zebrania z rodzicami i dzień otwarty szkoły – od godz. 14.00 – 16.00 Informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.  Sprawy bieżące (forma organizacji zostanie przekazana drogą elektroniczną)

Dodatkowe dni wolne:

14 października 2022 r. (piątek)

31 października 2022 r.

2 maja 2023 r. (poniedziałek) 

3 dni egzamin ósmoklasisty -  (23,24,25 maja 2023 r.)

9 czerwca 2023 r. (piątek) po Bożym Ciele

 

 

 

49746