Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Informacje dla Rodziców

Treść

Informacje dla Rodziców

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej-Zdroju

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 04 września 2023 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2023 r.

3. Ferie zimowe: 12 lutego - 25 lutego 2024 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca  2024 r. - 2 kwietnia 2024 r.

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 21 czerwca 2024 r.

6. Ferie letnie: 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

 

Terminy egzaminów:

Egzamin ósmoklasisty:

a) język polski (120 minut): 15.05.2024 r. (wtorek) - godz. 9.00

a) matematyka (100 minut): 16.05.2024 r. (środa) - godz. 9.00

a) język obcy nowożytny (90 minut): 17.05.2024 r. (czwartek) - godz. 9.00

Obowiązkowe zebrania z rodzicami i dni otwarte:

Plan zebrań i dni otwartych szkoły 

do 20.09.2023 r. - Zebranie z rodzicami -

30.09.2023 r. godz. 14.00: wybór Rady Rodziców, Rad Klasowych - omówienie planu pracy szkoły i sparw bieżących 

7.12.2023 r. - Zebrania z rodzicami (dzień otwarty) – od godz. 14.00 – 16.00 Informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów. Sprawy bieżące (forma organizacji zostanie przekazana drogą elektroniczną)

30.01.2024 r. - Zebranie z rodzicami – od godz. 14.00 –16.00 Pisemna informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów za  I okres

15.04.2024 r. - DZIEŃ OTWARTY  – 14.00 - 16.00 (forma organizacji zostanie przekazana drogą elektroniczną) 

20.05.2024 r. - Zebrania z rodzicami i dzień otwarty szkoły – od godz. 14.00 – 16.00 Informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.  Sprawy bieżące (forma organizacji zostanie przekazana drogą elektroniczną)

Dodatkowe dni wolne:

29.04.-30.04.2024 r. (poniedziałek,wtorek)

2.05.2024 r.( czwartek)

14,15,16 maja 2024 r. Egzaminy klasy 8 (wtorek,środa,czwartek)

31.05.2024 r. (po Bożym Ciele) - piątek

17.06. 2024 r. (piątek) dzień administarcyjny w szkole 

 

 

 

64429