Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Informacje dla Rodziców

Treść

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej-Zdroju

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 01 września 2021r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2021r.

3. Ferie zimowe: 17 stycznia - 30 stycznia 2022r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 14 kwietnia 2022r. - 19 kwietnia 2022r.

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 24 czerwca 2022r.

6. Ferie letnie: 25 czerwca - 31 sierpnia 2022r.

 

Terminy egzaminów:

Egzamin ósmoklasisty:

 

a) język polski (120 minut): 24.05.2022r. (wtorek) - godz. 9.00

a) matematyka (100 minut): 25.05.2022r. (środa) - godz. 9.00

a) język obcy nowożytny (90 minut): 26.05.2022r. (czwartek) - godz. 9.00

  

 

Obowiązkowe zebrania z rodzicami i dni otwarte:

Plan

24.09.2021r. - Zebranie z rodzicami - godz. 15.00: wybór Rady Rodziców, Rad Klasowych - omówienie planu pracy szkoły (koncepcji pracy szkoły)

19-21.10.2021r. - DZIEŃ OTWARTY  – 14.00 - 16.00 (forma organizacji zostanie przekazana drogą elektroniczną)

1-2.12.2021r. - Zebrania z rodzicami (dzień otwarty) – od godz. 14.00 – 16.00 Informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów. Sprawy bieżące (forma organizacji zostanie przekazana drogą elektroniczną)

2.02.2022r. - Zebranie z rodzicami – od godz. 14.00 –16.00 Pisemna informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów za  I okres

22-23.03.2022r. - DZIEŃ OTWARTY  – 14.00 - 16.00 (forma organizacji zostanie przekazana drogą elektroniczną) 

18.05.2022r. - Zebrania z rodzicami i dzień otwarty szkoły – od godz. 14.00 – 16.00Informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.  Sprawy bieżące (forma organizacji zostanie przekazana drogą elektroniczną)

13.06.2022r. - Zebrania z rodzicami – od godz. 14.00 - 16.00 Pisemna  informacja o  ocenach przewidywanych (forma organizacji zostanie przekazana drogą elektroniczną)

 

Dodatkowe dni wolne:

12 listopada 2021 (piątek) po 11 listopada (Święto Niepodległości)

7 stycznia 2022 (piątek) po Święcie Trzech Króli

2 maja 2022 (poniedziałek) 

3 dni egzamin ósmoklasisty -  (24,25,26 maja)

17 czerwca 2022 r. (piątek) po Bożym Ciele

 

 

 

16812