Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Szczęśliwy numerek

Treść

Szczęśliwy numerek

Poniżej znajduje się regulamin Szczęśliwego Numerka, który jest modułem dziennika elektronicznego.

Regulamin Szczęśliwego Numerka

1. Szczęśliwy Numerek jest przypisany numerowi ucznia w dzienniku lekcyjnym VULCAN. Nazwisko i imię wylosowanego ucznia jest podświetlone w dzienniku na kolor zielony.

2. Szczęśliwy Numerek losowany jest codziennie o 6:00 w dzienniku VULCAN.

3. Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu.

4. Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia:

- z odpowiedzi ustnych,

- niezapowiedzianych kartkówek.

5. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia:

- z pisania zapowiedzianych prac pisemnych oraz z obowiązku odpowiedzi zapowiedzianej wcześniej przez nauczyciela,

- z konieczności posiadania ustalonych w wymaganiach edukacyjnych z danego przedmiotu przyborów niezbędnych do pracy ucznia na lekcji,

- z obowiązku posiadania zadania domowego,

- aktywności na lekcji.

6. Nauczyciel ustala indywidualnie z uczniem, który skorzystał z przywileju Szczęśliwego Numerka, termin zaliczenia niezapowiedzianej kartkówki.

7. Osoba ze Szczęśliwym Numerkiem ma prawo zadecydować o pójściu do odpowiedzi ustnej na ocenę oraz pisaniu niezapowiedzianej kartkówki. Z przywileju można, ale nie trzeba skorzystać.

 

70929