Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Grono Pedagogiczne

Treść

Nauczyciele pracujący w szkole w roku szkolnym 2023/2024

 

mgr Marian Dobosz – Dyrektor Szkoły,nauczyciel informatyki i wych.fizyczn.

mgr Maria Ściurka - nauczycielka oddziału pzrzedszkolnego grupa młodsza

mgr Monika Morajda – nauczyciel oddziału przedszkolnego grupa starsza

mgr Małgorzata Rams – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej kl.III, muzyka

mgr Janina Psonak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej kl.II,świetlicy

mgr Miranda Górka  - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej kl.I

mgr s.Halina Simińska – nauczyciel religii

mgr Bożena Lis – nauczyciel języka polskiego

mgr Aneta Kulig - nauczyciel języka angielskiego 

mgr Monika Łączek – Bołoz – nauczyciel matematyki,techniki,plastyki

mgr Magdalena Stanczak – nauczyciel historii,wos,wdż

mgr Magdalena Izworska nauczyciel chemii

mgr Józef Kulig  - nauczyciel fizyki

mgr Katarzyna Olszyńska Ortyl - nauczyciel języka niemieckiego

mgr Ks Rafał Poręba – nauczyciel religii

mgr Filip Malik - nauczyciel wychowania fizycznego,edb,świetlicy

mgr Agata Świeboda - nauczyciel języka polskiego,pedagog specjalny

mgr Anna Janeczek - nauczyciel  geografi,przyrody,biologi

mgr Małgorzata Sokołowska - nauczyciel języka angielskiego w oddziale przedszkolnym

mgr Jerzy  Jamrozowicz - pedagog

mgr Magdalena Lach-Broniszewska - psycholog 

mgr  Danuta Ryzner  - doradztwo zawodowe

Pracownicy Szkoły

Halina Gozdecka - sekretarz szkoły

Małgorzata Miechurska - pomoc do dzieci w  punkcie przedszkolnym

Wiola Miechurska - sprzątaczka

Maria Izworska - sprzątaczka

Jakub Gumulak- konserwator

 

    

61391