Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Grono Pedagogiczne

Treść

Nauczyciele pracujący w szkole w roku szkolnym 2022/2023

 

mgr Marian Dobosz – Dyrektor Szkoły,nauczyciel informatyki i wych.fizyczn.

mgr Katarzyna Sikorska – nauczyciel oddziału  przedszkolnego  grupa młodsza

mgr Maria Ściurka - nauczycielka oddziału pzrzedszkolnego grupa starsza

mgr Joanna Gargula - nauczycielka oddziału  przedszkolnego grupa młodsza

mgr Monika Morajda – nauczyciel oddziału przedszkolnego grupa starsza

mgr Małgorzata Rams – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej kl.II ,wdż, muzyka

mgr Janina Psonak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej kl.I

mgr Miranda Górka  - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej kl.III

mgr s.Halina Simińska – nauczyciel religii

mgr Bożena Lis – nauczyciel języka polskiego

mgr Marzena Jabrocka – nauczyciel języka angielskiego

mgr Monika Łączek – Bołoz – nauczyciel matematyki,techniki,plastyki

mgr Magdalena Stanczak – nauczyciel historii

mgr Małgorzata Sekuła  - nauczycielka biologii

mgr Magdalena Izworska nauczycielka chemii

mgr Józef Kulig  - nauczyciel fizyki

mgr Katarzyna Lityńska - nauczycielka języka niemieckiego

mgr Ks Rafał Poręba – nauczyciel religii

mgr Filip Malik - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Agata Świeboda - nauczycielka języka polskiego

mgr Anna Janeczek - nauczycielka geografi,przyrody, świetlicy

mgr Małgorzata Sokołowska - nauczycielka jezyka angielskiego w oddziale przedszkolnym

mgr Jerzy  Jamrozowicz - pedagog

mgr  Danuta Ryzner  - doradztwo zawodowe

mgr Grażyna Kożuch - nauczyciel plastyki

mgr Małgorzata Sekuła - nauczyciel biologii

 

 

Pracownicy Szkoły

Halina Gozdecka - sekretarz szkoły

Małgorzata Miechurska - pomoc do dzieci w  punkcie przedszkolnym

Małgorzata Buczek - sprzątaczka

Kożuch Lucyna - sprzątaczka

Maria Izworska - sprzątaczka

Jakub Gumulak- konserwator

 

    

24537