Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Historia szkoły

Treść

O szkole

 

 W 2014 roku nasze królewskie miasto Piwniczna obchodzi 666 lat od swojego założenia. Od samego początku nie zostały dokładnie określone jego granice, ponieważ poza osadą dzisiejsze centrum zajmowały lasy. Dopiero około siedemnastego wieku rozpoczęło się osiedlanie się mieszkańców na dalszych terenach, tworząc współczesne Kosarzyska, Suchą Dolinę i Obidzę. Około 1800 roku tereny te zaczęto traktować jako miasto Piwniczna. Zawsze wywoływało to zdziwienie mieszkańców. Gdzie to miasto? Jest to koronny argument do tego, aby potraktować Kosarzyska z przysiółkami jako odrębną jednostkę samorządową, czyli sołectwo. Na domiar tego Głębokie przez parę wieków należało do miasta. W okresie powojennym przekształcono je w sołectwo, które funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Nie słyszałem, aby mieszkańcy się przeciw temu buntowali.

Autor
Franciszek Górka

Kosarzyska leżą nad potokiem  Czercz, lewobrzeżnym dopływem Popradu. To osiedle należące do Piwnicznej Zdroju. Górna jego część to Sucha Dolina kiedyś znany ośrodek narciarski.

 

Piwniczna - Kosarzyska - Obidza  (480 - 930 m n.p.m.)

Jest to dzielnica Piwnicznej ze wspaniałym klimatem o cechach alpejskich położona w dolinie potoku Czercz. Od południa rozciąga się grzbiet Eliaszówki (1025 m npm), a od północy schodzący od Radziejowej długim ramieniem Wielki Rogacz (1182 m npm) i Niemcowa (1026 m npm). Zapewnia to całej dolinie osłonę od wiatrów zachodnich i południowych, co daje porą zimową doskonałe warunki śnieżne. W górnej części doliny Czercz zwanej Suchą Doliną znajduje się  były ośrodek narciarski.

Na głównym budynku szkoły w fundamentach  jest rok wybudowania czyli 1957. Natomiast pawilony wybudowano w latach 60 -  tych i stopniowo je rozbudowywano na potrzeby kolonijne (dawny Rejon Dróg Publicznych w Nowym Sączu).

 

 

Ważniejsze  daty i wydarzenia szkolne

dotyczące Szkoły Podstawowej w Kosarzyskach

 

 

1909 r. Pierwsza eksponowana klasa  - nauczyciel Jan Sowiński.

1910 r. Klasa eksponowana została zreorganizowana na szkołę jednoklasową ,która była do 1917 r.

1918 r. Jan Michalik pełniący obowiązki kierownika szkoły ,a od 1920 r. wybrany z konkursu pełnił ją do 1951 r.

1918 r. Przekształcenie jej na szkołę dwuklasową o dwóch izbach lekcyjnych. Budynek stał tuż przed obecnym  budynkiem głównym szkoły. Dodatkowo dzierżawiono  sale w prywatnych  domach.

1920 r.- Nauczanie w budynku szkoły – kierownik Aleksander Szaflarski.

1923/1924 r. szkoła została przemianowana na dwuklasową i nosiła nazwę :Szkoła powszechna I stopnia w Piwnicznej – Kosarzyskach.

1931-1963 r. w szkole organizowano kursy gospodarstwa domowego, różne imprezy o charakterze kulturalnym a także kursy dla analfabetów.

1920-1949 r. - Ciągłość nauczania w szkole.

1951-1963 r. kierownikiem  szkoły zostaje Zofia Suchodolska.

1949-1981 r. Szkoła filialna na Zaczerczyku.

1956 r. Szkoła filialna na Podbukowcu.

1957 r. Postawiono główny budynek szkoły.

1961 r. - Umowa z Rejonem Eksploatacji Dróg Publicznych organizacja kolonii  na 10 lat i plany  rozbudowy 2 pawilonów ze strony szkoły reprezentowała kierownik szkoły Zofia Suchodolska.

1963 – 1968 r.– kierownikiem zostaje Józef Głowania

1962 r. - przekazanie szkole w użytkowanie pomieszczeń w pawilonie I 

1965/1966  r. powstaje ośmioklasowa szkoła podstawowa w całej Polsce wcześniej była siedmioklasowa.

1969-1970 r.- kierownikiem szkoły zostaje Teofil Piotrowicz.

1970-1978 r. - kierownikiem zostaje Franciszek Zięba.

12 listopada 1970 r.  - powołano internat na okres zimowy.

27.11.1971 r. - Przedłużenie  umowy na okres wieloletni z Dyrekcja Okręgową Dróg Publicznych w Krakowie ( ze strony MiG Piwniczna Zdrój – Miejsko Gminny Dyrektor Urszula Burtak)

1975-1976 - w tym okresie - nie ma dokładych  danych spaliła się stołówka na pawilonach, która w czasie roku szkolnego zastępowała salę gimnastyczną.

1978 – 1992 r.– dyrektorem szkoły zostaje Małgorzata Leśnik.

1981/1982 - w szkole obowiązuje 5 dniowy tydzień pracy.

1990 r. (wrzesień) - religia w szkole.

1991 r. - starania Dyrektora Szkoły Małgorzaty Leśnik o przejęcie pomieszczeń kolonijnych (umowa się zdezaktualizowała od 2 lat Rejon Dróg Publicznych w Nowym Sączu nie organizuje koloni – szkoła wynajmowała pomieszczenia na stołówkę i oddział przedszkolny od Zakładu Leśno - Drzewnego

20.01.1992 r. - Pismo dyrektora Szkoły Małgorzaty Leśnik w sprawie nieodpłatnego  przekazania pawilonów kolonijnych na własność oświaty to jest dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej Zdroju - Kosarzyskach

3.03.1992 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych dawny RDP przekazuje szkole 3 sale na III pawilonie  umowa do 30.06.1992 r.

1992 - 1997 r. - dyrektorem szkoły  po zorganizowanym konkursie zostaje Marian Dobosz

1993 i 1994 - organizacja koloni letniej przy współpracy szkoły

1994 r. - Przejęcie szkół przez samorządy i przejmowanie  budynków - rozmowy w tej sprawie prowadził ze strony MiG Piwniczna Zdrój wiceburmistrz Bogdan Tomasiak wraz z Dyrektorem Szkoły Marianem Doboszem .Stopniowe spłacanie pozostawionego sprzętu kolonijnego (łóżka, materace, szafki, sprzęt kuchenny itp.)  przez PRDM   poprzez organizacje koloni przez szkołę. Negocjacje prowadził dyrektor szkoły Marian Dobosz.

1995 -2009 r.  - coroczna organizacja koloni letnich i zimowych przez Caritas diecezji warszawsko - praskiej.

1997-2002 r. dyrektorem zostaje Marian Dobosz  po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i Burmistrza MiG Piwniczna-Zdrój 

1998 r. oddano do  użytku nową kotłownie olejową.

1999 r. prace magisterską napisała nauczycielka z Piwnicznej Małgorzata Paluch - ,,Nauczyciele szkoły podstawowej w Piwnicznej Zdroju w latach 1945-1995” (Rys historyczny szkoły w Kosarzyskach).

1999 r. (15.04.-29.04.) Zielona Szkoła – Kołobrzeg – Podczele kl. III (30 dzieci) nauczyciele: Marian Dobosz ,Halina Sekuła, opiekunowie: Bogumiła Malik, Zofia Kulig, Bernadeta Kulig, Lucyna Sułkowska.

1999/2000  - powstają gimnazja, nasza  szkoła staje się sześcioklasową szkołą podstawową.

1999/2000 - nie ma w szkole zespołu klas specjalnych.

1999/2000 - powstają świetlice profilaktyczno – wychowawcze na terenie MiG Piwniczna Zdrój.

2002 r.  wprowadzono sprawdzian po VI klasie szkoły podstawowej.

2002 - 2007 r. dyrektorem zostaje Marian Dobosz  po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i Burmistrza MiG Piwniczna -Zdrój 

2004 r. (24.05-6.06.) Zielona szkoła - Puck – Rzucewo)  uczniowie kl.IV,V,VI (29 dzieci) nauczyciele: Marian Dobosz ,Bożena Lis Maria Piekarczyk ,opiekun Maria Bogaczyk.

2007-2012  r. dyrektorem zostaje Marian Dobosz  po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i Burmistrza MiG Piwniczna -Zdrój 

2008 r. (12.05.-21.05) Zielona Szkoła – Łeba uczniowie z kl. VI (21 dzieci) nauczyciele: Bożena Lis ,Maria Piekarczyk.

1 września 2009 r. powstaje  pierwszy punkt przedszkolny z inicjatywy Dyrektora Szkoły Mariana Dobosza. Po roku powstają kolejne w Łomnicy Zdroju i Wierchomli Wielkiej. Mogą do niego uczęszczać dzieci 3,4,5 letnie.

2011 r. Burmistrz MiG Piwniczna Zdrój Edward Bogaczyk  podpisuje dzierżawę pawilonu III dla Stowarzyszenia  Osób Niepełnosprawnych i Przewlekle Chorych ,,Nasz Dom „  z Piwnicznej Zdroju   na 10 lat.

2012-2016 r. i 2019 r. Festyny rodzinne (wszystkich było  8 ) - Nauczyciele i  rodzice corocznie organizują festyny rodzinne i dzięki temu szkoła otrzymuje dodatkowe środki na działalności (sprzęt nagłaśniający, sprzęt komputerowy) oraz  poprawia estetykę szkoły (docieplenie budynku głównego szkoły, umywalki w klasach, karnisze i firany).Ponadto zakupiła szafki dla uczniów.

2012 - 2017  r. dyrektorem zostaje Marian Dobosz  po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i Burmistrza MiG Piwniczna -Zdrój 

2016 r. Docieplenie całkowite II pawilonu szkolnego i częściowe I paw.

2016/2017 po  tym roku szkolnym nie przewiduje się sprawdzianu  po VI klasie szkoły podstawowej.

2017-2022  r. w maju na kolejną  5 letnią kadencję po konkursie na stanowisko dyrektora zostaje wybrany dotychczasowy dyrektor Marian Dobosz.

2019 r. Odbywa się  w kwietniu egzamin ósmoklasisty.

2019 r. W naszej szkole po 19 latach (tyle lat funkcjonowały gimnazja od 1999 roku) uczniowie kończą ośmioletnią szkołę podstawową.

2019 r. W wyniku reformy ustroju szkolnego zapoczątkowanej z dniem 1 września 2017 roku gimnazja ulegają stopniowej likwidacji.

2020 r. od marca do czerwca nauczanie zdalne w szkołach (pandemia - Koronawirus SARS COV-2).

2020 r. - 2021  od pażdziernika 2020 do maja 2021 nauka zdalna w szkołach (pandemia - Koronawirus SARS COV-2).

2021 r. W byłych pawilonach szkolnych zostaje otwarty Ośrodek Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych  i Przewlekle Chorych ,,Nasz Dom”.

2022 r (lipiec) Organizacja Festynu Rodzinnego - za wypracowane środki finansowe zakupiono szafki uczniowskie dla klas I-III

2022 r. (lipiec) na kolejną  5 letnią kadencje zostaje wybrany dotychczasowy dyrektor szkoły Marian Dobosz po konkursie na dyrektora szkoły

2022 r.(listopad) oddano do użytku nowe boisko wielofunkcyjne przy szkole ze sztuczną nawierzchnią z dofinansowaniem środków zewnętrznych.Instalacja nowych kamer do monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego.

opracowanie na podstawie danych i wywiadu : Marian Dobosz 

Pliki do pobrania

Zdjęcia

64429