Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Zmarła wieloletnia nauczycielka szkoły

Zmarła wieloletnia nauczycielka szkoły

Treść

 

W dniu 8.03.2024 roku odbył się pogrzeb nauczycielki śp. Pani Janiny Widomskiej. W imieniu dyrekcji, nauczycieli, pracowników, rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej w Kosarzyskach mowę pożegnalną na cmentarzu powiedział dyr.szk. Marian Dobosz. Przypomniał zebranym Jej historię pracy nauczycielskiej. Pracowała w tej szkole od 1967 r. do 1998 roku czyli razem 31 lat jako nauczycielka matematyki w klasach IV-VIII. We wrześniu 1998 roku przeszła na zasłużoną emeryturę. Okazywała zawsze wielką troskę o wyniki dydaktyczne i wychowawcze wszystkich uczniów. Była konsekwentna i wymagająca w stosunku do uczniów. Ceniona przez nauczycieli, rodziców, uczniów, absolwentów szkoły. Nagradzano Ją wielokrotnie za pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą przez Kuratorium Oświaty, Inspektorów Oświaty i Wychowania, dyrektorów szkoły. Dziękujemy Jej za wszystko co zrobiła dla naszej szkoły. Cześć Jej pamięci.

Marian Dobosz

Dyrektor Szkoły

61391