Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Program profilaktyczny ,,Debata"

Program profilaktyczny ,,Debata

Treść

 

19.12.2024 r.

Program profilaktyczny ,,Debata”

Temat : Selektywna i wskazująca profilaktyka uzależnień.

Program opierał się o metody aktywizujące  i służył przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie modyfikacji. Była  tez przeprowadzona ankieta która umożliwiała postawienie wstępnej diagnozy na temat picia alkoholu przez młodzież.

Celem programu

 Zmiana przekonań normatywnych – stanowiła podstawę  całego programu. Zabieg ten polegał na zdiagnozowaniu przekonań normatywnych prezentowanych przez klasę i próba jej modyfikacji.  Celem było odsłanianie rzeczywistości częstości zachowań destrukcyjnych występujących w grupie i towarzyszących im przekonań uczestników programu (np. nie ma zabawy bez alkoholu, podobnie wesela).

Prowadzącym zajęcia w formie warsztatowe był p.Miłosz Cholewiński. Brały w nim udział klasa VI,VII,VIII. Były one prowadzone w obecności nauczycieli i wychowawcy klasy VIII p.Anny Janeczek. Trwały 2 godz. 35 min. Najpierw klasa 6 od 8.00-10.35 i klasy VII i VIII w godz.10.35-13.00.

W połowie stycznia 2024 r. uczniowie wypełniali po raz kolejny ankiety tzw. poewulacyjne czyli jak się program podobał i kolejne pytania dotyczące zdobytej wiedzy po zajęciach.

M.D.

64429