Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Egzamin klasy 8

Egzamin klasy 8

Treść

 

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wymagania określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII. Sprawdza, w jakim stopniu uczniowie opanowali wiadomości i nabyli umiejętności z takich przedmiotów jak język polski, matematyka i język obcy. Jest kluczowym elementem branym pod uwagę w procesie rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych. 

14 maja 2024 r.(wtorek)  godz.9.00 - egzamin z języka polskiego

15 maja 2024 r.(środa)   godz.9.00 – egzamin z matematyki

16 maja 2024 r.(czwartek) godz.9.00 – egzamin z języka angielskiego

M.D.

70929