Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Procedury obowiązujące w szkole w okresie pandemii

Procedury obowiązujące w szkole w okresie pandemii

Treść

 

29.08.2020 r.


Zarządzenie Nr 2/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Piwnicznej – Zdroju z dnia 29.08.2020 r.
w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
Na podstawie art.68 ust.1 pkt 1,3,6,7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U.z 2019 r.poz.1148 ze zm.)oraz w oparciu o przepisy

• Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.z 2019 r.poz.1239 ze zm.);
• Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2019 r.poz.59 ze zm.);
• Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.z 2020 r.poz.1386);
• Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.z 2020 r. poz.1394);
• Wytyczne dla przedszkoli i szkół wskazane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej na stan 1 września 2020

Zarządzam, co następuje:
§ 1.


1.Niniejszym wprowadzam :
1) Procedurę komunikowania na drodze nauczyciel-dyrektor, nauczyciel-rodzic na czas pandemii stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia
2) procedurę przyprowadzania i odbierania dziecka w przedszkolu / szkole na czas pandemii –załącznik nr 2
3) procedurę wydawania posiłków załącznik nr 3 do zarządzenia
4) procedurę dezynfekcji sal i łazienek na czas pandemii wraz z zał. karta monitorowania dezynfekcji szkolnych toalet załącznik nr 4 do zarządzenia
5) zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej – Zdroju w związku z epidemią COVID-19 załącznik nr 5 do zarządzenia w tym
Jak skutecznie dezynfekować ręce
Jak prawidłowo założyć maseczkę
Jak prawidłowo nałożyć rękawice
6) Zasady zachowania bezpieczeństwa na placu zabaw i boiskach przy szkole Podstawowej nr 2 w Piwnicznej - Zdroju w związku z epidemią COVI-19 załącznik nr 6 do zarządzenia
7) procedury obowiązujące na lekcjach wych.fiz. załącznik nr 7 do zarządzenia
8) procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii załącznik nr 8 do rozporządzenia
9) oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa załącznik nr 9 do zarządzenia

2.Procedury o których mowa w ust.1 obowiązują wszystkich pracowników oraz rodziców, których dzieci będą korzystać z opieki lub zajęć w szkole.


Dyrektor szkoły
Marian Dobosz  

img.iap.pl/s/520/6268/Edytor/File/procedury_covid-19_sierpien_2020/zal_1-Procedura-komunikowania-na-drodze-dyrektor-rodzic-nauczyciel_(1).pdf

 

img.iap.pl/s/520/6268/Edytor/File/procedury_covid-19_sierpien_2020/zal_2-Procedura-przyprowadzania-i-odbierania-dziecka-w-przedszkolu-szkole-na-czas-pandemii_(1).pdf

 

img.iap.pl/s/520/6268/Edytor/File/procedury_covid-19_sierpien_2020/zal_3-Procedura-wydawania-posilkow.pdf

 

img.iap.pl/s/520/6268/Edytor/File/procedury_covid-19_sierpien_2020/zal_4-Procedura-dezynfekcji-sal-i-lazienek-na-czas-pandemii_(1).pdf

 

img.iap.pl/s/520/6268/Edytor/File/procedury_covid-19_sierpien_2020/zal_5_zasady_funkcjonowania_szkoly__SP_Nr_2_w_Piwnicznej_Zdroju.pdf

 

img.iap.pl/s/520/6268/Edytor/File/procedury_covid-19_sierpien_2020/zal_6-Zasady_organizacji-funkcjonowania_placow-zabaw-w-dobie-covid_(1).pdf

 

img.iap.pl/s/520/6268/Edytor/File/procedury_covid-19_sierpien_2020/zal_7-procedury_wych__fizyczne__SP_Nr_2_docx.pdf

 

img.iap.pl/s/520/6268/Edytor/File/procedury_covid-19_sierpien_2020/zal_8-Procedury-bezpieczenstwaw-okresie-pandemii-covid-sp-lomnica-od-1-wrzesnia_(1).docx

 

img.iap.pl/s/520/6268/Edytor/File/procedury_covid-19_sierpien_2020/zal_9-Deklaracja-rodzica.pdf

20119