Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Informacja dla rodziców

Informacja dla rodziców

Treść

4.09.2020 r.
Informacja dla rodziców  

1.Dyrektor Szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego przypomniał o najważniejszych zasadach, które będą obowiązywały w szkole (ogłoszenie parafialne i wysłanie przez wychowawców klas informacji pocztą elektroniczną do rodziców)
2.Wszystkie szczegółowe procedury są na stronie internetowej szkoły w oparciu o zarządzenie i podstawy prawne.
3.Uczniowie i dzieci przebywający w klasach i salach nie mają obowiązku zakładania maseczek. Jedynie w przestrzeni wspólnej korytarze, szatnie jeżeli nie zachowują dystansu między sobą (na dzień 1.09.2020 wynosi 1,5 m) należy założyć maseczkę lub przyłbicę . Są też uczniowie, którzy dobrowolnie zakładają maseczki nawet w czasie lekcji, ale to też jest możliwe i pewnie rodzic tak zdecydował.
4.Dezynfekcji rąk płynem w przedszkolu się nie przeprowadza, obowiązuje tu częste mycie rąk wodą i mydłem.
5.W klasach I-VIII uczniowie korzystają z automatycznego dozownika płynnego do dezynfekcji rąk (każda szkoła w Polsce taki otrzymała), który znajduje się w głównym budynku szkoły w pozostałych wejściach są dozowniki ręczne.
6.Powiat nowosądecki znajduje się obecnie w strefie żółtej i szkoły mogą wprowadzić dodatkowe zalecenia.
7.Jeżeli będą kolejne rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej czy też Głównego Inspektora Sanitarnego to szkoła będzie modyfikować poszczególne procedury w tym zakresie .
8.Najwazniejsze jest życie, zdrowie i bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej czyli uczniów ,nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców dlatego powinniśmy przestrzegać poszczególne procedury.

Dyrektor szkoły
Marian Dobosz
 

20121