Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Nauka zdalna w klasach IV-VIII

Nauka zdalna w klasach IV-VIII

Treść

Piwniczna - Zdrój , 24.10.2020 r.


Zarządzenie Nr 6/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej Zdroju
z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie nauczania zdalnego dla klas IV-VIII

Dyrektor szkoły na podstawie :

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830 i 1859) wprowadza się następujące zmiany: między innymi dotyczące nauki zdalnej w klasach IV-VIII)
„§ 1a. 1. Od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

W związku z przejściem od dnia 26 października 2020 r. do 6 listopada 2020 r. na naukę w trybie zdalnym w klasach IV-VII szkoły podstawowej
zarządzam:
1. Klasy IV-VIII szkoły podstawowej realizują naukę według obowiązującego planu lekcji z wykorzystaniem dziennika elektronicznego Vulcan.
2. Nauka w klasa I-III szkoły podstawowej odbywa się stacjonarnie według planu lekcji.3. Opieka świetlicowa dla dzieci jest zapewniona według aktualnego podziału godzin .
4. Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną w niezmienionym zakresie zajęć i godzin – w klasach I-III w formie stacjonarnej, w klasach IV-VIII w formie zajęć zdalnych lub na wniosek rodzica w formie stacjonarnej w szkole.
5. Obiady dla uczniów klas I-III wydawane są przez stołówkę szkolną wg przyjętego harmonogramu przerw.
6. Posiłki w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole” zapewnione są wyłącznie dla klas I-III.
7. Zmiany i informacje o działaniach szkoły publikuje się na bieżąco na stronie internetowej szkoły.


Dyrektor Szkoły
Marian Dobosz
 

20122