Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Nauka zdalna w klasach I-III i IV-VIII

Nauka zdalna w klasach I-III i IV-VIII

Treść

WAŻNE INFORMACJE


6 listopada 2020
W związku z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej od poniedziałku 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r. wchodzą w życie następujące zmiany w funkcjonowaniu naszej szkoły:
1. Zawieszone zostają zajęcia stacjonarne w klasach I-III, które przechodzą w tym terminie na nauczanie zdalne.
2. Przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych w klasach IV – VIII do 29.11.2020 r.
3. Umożliwiamy organizację zajęć w formie konsultacji dla uczniów zdających egzaminy tj. klas VIII – organizacja i terminy konsultacji zostaną podane po ustaleniu z nauczycielami przedmiotów.
4. Umożliwiamy organizację zajęć w szkole dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu – zakres zajęć ustalono z rodzicami i nauczycielami ww. uczniów.
Funkcjonowanie świetlicy szkolnej - jest ona do dyspozycji uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.


Dyrektor Szkoły
Marian Dobosz


 

43893