Przejdź do treści
1
2
1
Nowy Rok
MGOK
kolarz poziomy
Przejdź do stopki

Apel o poległych

Apel o poległych

Treść

 

"Pamiętny wrzesień 1939 r" - apel z okazji 82 rocznicy wydarzeń
wrześniowych 1939 roku

 

 

 

Oddając się zadumie nad przeszłością, przywołując najważniejsze wydarzenia kampanii wrześniowej 1939 roku, uczniowie klas IV-VIII uczcili minutą ciszy 82 rocznicę tych wydarzeń. Swoją postawą patriotyczną złożyli hołd wszystkim ofiarom wojny, dzięki którym dzisiaj żyjemy w wolnej ojczyźnie. Prowadząca apel – przewodnicząca szkoły zwróciła uwagę, że obowiązkiem młodego pokolenia jest zachować pamięć o wielkich bohaterach w służbie narodu.

Wspólne odśpiewanie hymnu państwowego „Mazurka Dąbrowskiego” i wprowadzenie sztandaru nadało powagi i szacunku do symboli narodowych.

 

Wydarzenia wrześniowe:
1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę. Wybuchła II wojna światowa. Największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w historii.

17 września 1939 roku łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu
Ribbentrop-Mołotow, który przed wybuchem II wojny światowej zawarły III Rzesza i Rosja Sowiecka.

27 września 1939 roku w okupowanej Polsce powstaje jedyne w dziejach ludzkości, niepowtarzalne w warunkach pełnego terroru ze strony obydwóch państw sąsiadujących – Polskie Państwo Podziemne.

 

M.S.

 

 

 

 

6467