Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Spotkanie w Sądzie Rejonowym w Muszynie

Spotkanie w Sądzie Rejonowym w Muszynie

Treść

 

18 października 2021r., w ramach zajęć z wychowania obywatelskiego, została

zorganizowana wycieczka do Sądu Rejonowego w Muszynie. W wycieczce wzięli udział

uczniowie klay VII i VIII wraz z wychowawcami – panią Agatą Świebodą, panem Filipem

Malikiem oraz panem pedagogiem Jerzym Jamrozowiczem. Podczas wizyty w sądzie

uczniowie zapoznali się z zasadami funkcjonowania tej instytucji, uzyskując informacje na

temat wydziałów tam funkcjonujących, ilości pracowników w osobie sędziów, kuratorów i

pracowników biurowych.

Pani Anna Ferek, która jest zawodowym kuratorem sądowym w Sądzie Rejonowym w

Muszynie, przeprowadziła prelekcję na sali sądowej Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Uczniowie zapoznali się z podstawowymi aktami prawnymi i przepisami obowiązującymi w

Polsce dotyczącymi nieletnich. Pani kurator przedstawiła zakres działań wydziału rodzinnego

i nieletnich, a także przytaczała różne sytuacje z sali sądowej dotyczące konkretnych

przypadków łamania prawa przez nieletnich, jednoczesnie przestrzegając przed

konsekwencjami takich zachowań.

Poza tym były omawiane tematy związane ze stosowaniem przemocy fizycznej, kradzieży,

niszczenia mienia, a także wywierania presji na innych rówieśników. Uczniowie dowiedzieli

się również , jak funkcjonują ośrodki dla nieletnich nieprzestrzegających prawa - schroniska

dla nieletnich, schroniska interwencyjne i zakłady poprawcze - w celu ostrzeżenia przed

umieszczeniem w takich ośrodkach. Uczniowie mieli również możliwość zadawania pytań.

Na zakończenie kilkoro uczniów uczestniczyło w inscenizacji przedstawiającej

przebieg rozprawy sądowej. Dwóch chłopców zasiadło na ławie oskarżonych, a dziewczyna

wcieliła się w rolę sędziego. Powoływano też świadków, którzy musieli się przedstawić i

opowiedzieć o zdarzeniu, będącym przedmiotem rozprawy. W podsumowaniu pani sędzia

wydała wyrok.

A.Ś

16812