Przejdź do treści
1
2
1
Nowy Rok
MGOK
kolarz poziomy
Przejdź do stopki

Zawieszenie zajęć stacjonarnych w przedszkolu grupa młodszalu

Zawieszenie zajęć stacjonarnych w przedszkolu grupa młodszalu

Treść

Piwniczna-Zdrój, dn.08.11.2021 r.

 

 

Zarządzenie Nr 2/2021/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej –   z dnia 08.11.2021 r.

w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych  w młodszej grupie przedszkolnej (dzieci 3,4,5 letnie).

Na podstawie § 18 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia  2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach (t.j.Dz.U.z 2020 r. poz.1604)

oraz  pozytywnej opinii z  Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Nowym Sączu  i Burmistrza Miasta w Piwnicznej-Zdroju z dnia 08.11.2021 r.

Zarządzam co następuje

§ 1

1.Zawiesza się zajęcia  stacjonarne w oddziale przedszkolnym w grupie młodszej (dzieci,3,4,5 letnie) na okres od 08.11.2021 r do 15.11.2021 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08.11.2021 r.

 

Dyrektor Szkoły

Marian Dobosz

 

6467