Przejdź do treści
1
2
1
Nowy Rok
MGOK
kolarz poziomy
Przejdź do stopki

Dobry pomysł

Dobry pomysł

Treść

,,Dobry pomysł” – Stowarzyszenie ,,Nasz Dom”

"Dobry pomysł"- konkurs wolontariacki , realizowany przez Stowarzyszenie "Nasz Dom" finansowany przez Fundację ING Dzieciom.

Projekt skierowany został do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo (niepełnosprawność sprzężona).

Wydarzenie sportowe, które zintegrowało uczestników- uczniów szkoły podstawowej w Kosarzyskach, oraz podopiecznych Stowarzyszenia "Nasz Dom"

Uczestnicy mieli możliwość poznania jak podnieść sprawność fizyczną i psychiczną ,walki fair play- sportowej rywalizacji, wiary w siebie. Wspólnie w radości i empatii spędzić czas w gronie przyjaciół. Kultywować tradycję rywalizacji sportowej uczyć i pamiętać o każdym bez względu na wiek, sprawność fizyczną, umysłową, tworząc atmosferę zrozumienia, empatii, poszanowania. https://www.facebook.com/

 

Nasza szkoła gościła podopiecznych z wyżej wymienionego Stowarzyszenia na sali gimnastycznej  i integrowała się z nimi pomagając w organizacji konkursu. Dyrektor Szkoły powitał wszystkich zebranych i życzył miłej zabawy i sportowej rywalizacji.Wszyscy byli wygranymi.Wzięły w nim  udział klasy młodsze I-III wraz z wychowawcami i uczniowie – przedstawiciele klas IV-VIII. To była bardzo dobra lekcja wolontariatu na rzecz innych osób.

Dyrektor szkoły

Marian Dobosz

 

6468