Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Warsztaty profilaktyczne

Warsztaty profilaktyczne

Treść

Warsztaty profilaktyczne.

W dniu 18.01.2023 r. uczniowie naszej szkoły w 2 grupach klasy IV,V,VI i klasy VII ,VIII pod opieką nauczycieli i wychowawców klas wzięli udział w warsztatach profilaktycznych, które zostały zorganizowane na hali sportowej  w Szkole w Piwnicznej - Zdroju. Myślą przewodnią było ,,Lepiej zapobiegać niż leczyć ‘’. Spotkanie prowadził magister pedagogiki resocjalizacyjnej Dobromir Makowski, który w życiu zmierzył się z różnymi problemami wychowawczymi. W tych grupach wiekowych przedstawił obraz dzisiejszy szkoły i jakie problemy napotykają uczniowie i jak sobie z nimi radzą. Próbuje ona sięgać po różne używki, które mają negatywny wpływ na zdrowie i życie dzieci ale także powodują problemy wychowawcze w środowisku szkolnym i rówieśniczym. Przekazał też jak łatwo można manipulować i wprowadzać w błąd innych poprzez odpowiednie zachęty słowne i obiecanki. Określił także rolę rodziny i rodzeństwa i jak powinna ona wyglądać oraz jak ważna jest w życiu  młodego człowieka. Nawiązał także do tego jaki stosunek powinny mieć dzieci i młodzież do własnych rodziców i jak powinno się ich szanować, okazywać wdzięczność  i zwracać do nich. Operował przykładami z własnego życia i jak czasem sam wyciągał wnioski z niewłaściwych zachowań. Nawiązał bardzo dobry kontakt z uczniami ponieważ jest tzw. raperem i sam komponuje muzykę i układa teksty, które potrafi dopasować do różnych skojarzeń i przy okazji je śpiewa.

W godzinach popołudniowych miał także okazję spotkać się z rodzicami uczniów i porozmawiać na aktualne tematy wychowawcze z którymi rodzice mogą się zetknąć w przyszłości. Przekazał informacje na temat treści w internecie, które są dostępne dla dzieci, młodzieży i jakie niosą  one  zagrożenie dla nich. Przypomniał o kontroli urządzeń elektronicznych (smartfon,laptopo,tablet) przez rodziców bo powinni wiedzieć co ich synowie i córki przeglądają.

Spotkanie prowadził Dobromir „Mak” Makowski, RapPedagog, który na podstawie własnych przykrych przeżyć postanowił pomóc innym, dlatego stał się inicjatorem RapPedagogii, czyli spotkań z zakresu profilaktyki uzależnień.

Strona internetowa https://makowskidobromir.pl/

Szkolenie nauczycieli, wychowawców oraz uczniów było opłacone  przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piwnicznej-Zdroju.

M.D.

 

 

64429