Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Spotkanie z przedstawicielami Policji

Spotkanie z przedstawicielami Policji

Treść

Spotkanie z policjantem

             9 marca 2023 r. w naszej szkole gościliśmy policjantów z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Nowym Sączu. W spotkaniu profilaktyczno-edukacyjnym uczestniczyli uczniowie w dwóch grupach wiekowych :  I grupa  od klasy  III do V - temat prelekcji Cyberprzemoc wykład prowadziła komisarz - Barbara Leśniak i druga grupa od klasy VI do VIII temat prelekcji : Odpowiedzialność karna wykład prowadził - mł. aspirant Radosław Kozieł

 

Odpowiedzialność karna 

Na podstawie przepisów prawa funkcjonariusz wyjaśnił uczniom kim jest nieletni, za co może być karany i jakie grożą konsekwencje za demoralizację. Odpowiedzialność nieletnich za przestępstwa i wykroczenia jest uzależniona od wieku sprawcy, a także od popełnionego czynu. Zwrócił uwagę, że o przemocy mówimy zawsze, gdy ktoś krzywdzi inną osobę, wykorzystując do niego swoja przewagę. Przemoc to nie tylko bicie, popychanie, wymuszanie, ale także grożenie, przezywanie  jak również hejtowanie kogoś w internecie. Funkcjonariusz uświadomił uczniom, że każda osoba lub instytucja, która zaobserwuje demoralizację nieletniego, popełnienie przez niego zabronionego czynu albo uchylanie się od obowiązku szkolnego – a taki jest do 18 roku życia, musi o tym fakcie poinformować rodziców, szkołę, policję lub sąd rodzinny. Policjant wypunktował, że najczęstszymi przejawami demoralizacji nieletnich jest: przebywanie w nieodpowiednim towarzystwie, zaniedbywanie nauki, wagary, stosowanie używek, przedwczesne podejmowanie życia seksualnego czy nieprzestrzeganie zasad statutu i regulaminów szkolnych. Oczywiście w sprawach nieletnich sąd ustala i podejmuje różne środki wychowawcze, by one wpłynęły na zmianę zachowań i postaw nieletnich np.: nadzór  kuratora sądowego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze itp.

Magdalena Stanczak

 SPOTKANIE Z POLICJĄ

W czwartek 9 marca naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele policji. Klasa III, IV i V miała okazję uczestniczyć w spotkaniu, którego głównym celem było uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, zapoznanie ich z zasadami bezpieczeństwa oraz kształtowanie świadomego, mądrego odbiorcy i użytkownika mediów. Pani policjantka przestrzegała przed nadmierną ufnością w stosunku do osób poznanych w wirtualnym świecie. Wyjaśniła także takie zagadnienia jak: cyberprzemoc, stalker i netykieta. Wspólnie z uczestnikami spotkania starała się wypracować bezpieczny model korzystania z Internetu. Oprócz prelekcji uczniowie obejrzeli kilka krótkich filmików „Owce w sieci”, których celem jest edukacja na temat zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii.

Miranda Górka 

 

 

 

 

 

 

64429