Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Rocznica 17 września 1939 r.

Rocznica 17 września 1939 r.

Treść

17 września 1939 r. - 84 rocznica agresji Armii Czerwonej na Polskę

 

 

            17 września 1939 roku - to pamiętna data  - Związek Sowiecki „ wbił nóż w plecy" Polsce, atakując ją bez wypowiedzenia wojny, łamiąc w ten sposób wcześniej podpisany pakt o nieagresji. Polska została wzięta "w kleszcze" i podzielona między ZSRS a Niemcy . Rosjanie mieli rzekomo ochraniać ludność białoruską i ukraińską, zamieszkującą tzw. Kresy Wschodnie. Armia Czerwona miała wprowadzać ład, sprawiedliwość, dobrobyt, którego próżno było oczekiwać.
Po napaści Sowietów na Polskę zaczęły się masowe wywózki ludności polskiej na wschód, a niewygodnych ideowo czekały łagry na Syberii. Zaczęto wprowadzać słowa Stalina w czyn - „Śmierć jednego człowieka to morderstwo, a śmierć dwóch milionów to tylko statystyka” .

         W 84 rocznicę agresji Armii Czerwonej na Polskę uczniowie klasy VIII przybliżyli społeczności szkolnej wydarzenia wrześniowe z 1939 roku. Zwracając się do swoich kolegów i koleżanek zaakcentowali, iż wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy z rozmiaru zniszczeń i strat poniesionych przez Polskę na skutek tej agresji. Agresja III Rzeszy Niemieckiej z 1 września miała zawsze miejsce w polskiej pamięci, w przeciwieństwie do daty agresji sowieckiej, do daty 17 września, która powinna być znana wszystkim Polakom. Jak powiedziała jedna z prowadzących apel„jesteśmy Polakami i naszym obowiązkiem jest zachować pamięć o naszych przodkach – wielkich bohaterach w służbie narodu”.

 

                                                                                              M. Stanczak
 

49746