Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Młodzieżowy Organizator Sportu

Młodzieżowy Organizator Sportu

Treść

Młodzieżowy Organizator Sportu

  Patronat Honorowy:

·        Ministerstwo Edukacji i Nauki

Cel konkursu: 

·        Zdobycie przez uczestników przedsięwzięcia wiedzy dotyczącej potrzeb człowieka w zakresie aktywności fizycznej i sportowej oraz sposobów ich zaspokajania.

·        Nabycie przez uczestników przedsięwzięcia umiejętności samodzielnego organizowania wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży.

·        Przygotowanie młodzieży do pomocy przy organizacji zawodów szkolnych i międzyszkolnych.

Grupa MOS w naszej szkole liczyła  15 osób. Zajęcia prowadzone były w okresie od 25 września do 20 grudnia br. Nauczyciel p.Filip Malik prowadził  szkolenie tych uczniów. Uczestnicy i prowadzący zajęcia otrzymają materiały szkoleniowe. Po zakończonym kursie i zdanym egzaminie młodzież otrzymała legitymację MOS i koszulkę MOS.

M.D.

61391