Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Projekt Funduszu Kropli Beskidu

Treść

 

 Nasza szkoła realizowała w roku szkolnym 2014/2015 projekt Funduszu Kropli Beskidu pod nazwą ,,Woda skarbem życia – korzystaj z niej roztropnie”.
Celami ogólnymi tego projektu są m.in. oszczędzanie wody w szkole, modernizacja infrastruktury wodnej w szkole, propagowanie działań służących ochronie wody.


Działalność edukacyjna
Działania popularyzujące wiedze na temat ochrony zasobów wodnych i korzyści z nich wynikających.


Organizacja konkursu plastycznego - ,,z wodą na wesoło” –oddział przedszkolny ,punkt przedszkolny:Odpowiedzialni: M.Morajda, K.Sikorska


Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci i uczniów szkoły podstawowej ,,Jak oszczędzać wodę „ kl. I-III ,Kl.IV-VI . Odpowiedzialni : M.Rychtarczyk, M.Łączek-Bołoz


Organizacja konkursu dla rodziców na naklejkę zachęcającą do rozsądnego korzystania z wody odpowiedzialni: M.Rychtarczyk, M.Łączek-Bołoz


Konkurs wiedzowy na temat ,,Wiem wszystko o wodzie” – kl.IV-VI odpowiedzialni : M.Piekarczyk


Konkurs recytatorski ,,Woda w poezji” – kl.IV-VI odpowiedzialni: B.Lis


Wycieczka do stacji uzdatniana wody i oczyszczalni ścieków (Stary Sącz, Piwniczna Zdrój)-uczniowie ,nauczyciele, rodzice – odpowiedzialni: dyr.szk.M.Dobosz i wych.klas


Wykonanie naklejek i umieszczenie na terenie szkoły (zachęcanie do oszczędnego gospodarowania wodą) odpowiedzialni :projekt M.Rychtarczyk i M.Łączek – Bołoz


Etap inwestycyjny : Modernizacja systemu spłukiwania wody oraz urządzeń sanitarnych.
Budżet projektu: 28 294zł.
Dotacja z Funduszu Partnerstwa: 18 190zł.
Osoba kierująca projektem:
Marian Dobosz
Osoby odpowiedzialne za rozliczenie projektu:
Marian Dobosz ,Maria Piekarczyk
Partnerzy projektu: UMiG Piwniczna-Zdrój ,MZGKiM Piwniczna - Zdrój ,Komitet osiedlowy Kosarzysk, Rada Rodziców . 

 

piszą o naszym projekcie 

 

piwniczna.info/index.php/rss/834-woda-skarbem-zycia-korzystaj-z-niej-roztropnie 

 

www.piwniczna.pl/pl/3473/147820/WODA_SKARBEM_ZYCIA_%E2%80%93_KORZYSTAJ_Z_NIEJ_ROZTROPNIE.html

58541